ულიმიტო+

Print Version
გაიაქტიურეთ პაკეტი "ულიმიტო+" და მიიღეთ:

- ულიმიტო ზარები მაგთის, ბალის, ბანის, ჯეოსელის, ბილაინის, მაგთი ფიქსისა და საქართველოს ნებისმიერი ფიქსირებული ქსელის აბონენტებთან;
- ულიმიტო SMS/MMS;
- ულიმიტო ინტერნეტი*.

დამატებით მიიღეთ მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები მაგთისატზე და მაგთი ფიქსზე!


პაკეტის ღირებულება - 60 ლარი.
პაკეტით სარგებლობის ვადა - 30 დღე.
პაკეტის გააქტიურება: 3366 OK
ასევე - *111#OK ან პორტალიდან - www.mymagti.com


დამატებითი ფასდაკლებები


მაგთისატზე:
სრული პაკეტი
- 35 ლარად (40 ლარის ნაცვლად)

მაგთი ფიქსზე:

აღნიშნულ პროდუქტებზე დამატებითი ფასდაკლების მისაღებად მაგთის ან ბანის ნომრიდან, რომელზეც გააქტიურებულია „ულიმიტო+“, აკრიფეთ *336# OK და მიუთითეთ მიმღები აბონენტის მაგთისატის ან მაგთი ფიქსის ნომერი.
აღნიშნული ნომერი შეიძლება იყოს, როგორც თქვენი საკუთარი, ასევე სხვა აბონენტის. ფასდაკლება შეგიძლიათ მიიღოთ თითოეული ბრენდის მაქსიმუმ 3 სხვადასხვა ნომერზე.


* 10 000 MB-ის ამოწურვამდე მიიღებთ მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს, შემდეგ სიჩქარე შემცირდება.


გაითვალისწინეთ, რომ თუ გაიაქტიურებთ პაკეტს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: მაგთიკომი იტოვებს უფლებას აბონენტს გაუუქმოს პაკეტი, თუ მის მიერ მომსახურების გამოყენება ხორციელდება მომსახურების მიწოდების სტანდარტული პირობები-ს დარღვევით.