1 - თეთრიანი ტარიფი

Print Version
ისაუბრეთ მაგთის, ბალისა და ბანის ყველა აბონენტთან წუთში 1 თეთრად.
მოცემული პირობით 30- დღიანი სარგებლობის ღირებულებაა 1 ლარი.

ზარის წამოწყება: მაგთიდან - 10 თეთრი
გასააქტიურებლად აკრიფეთ: 211 და OK
1 თეთრიანი ტარიფის გასაუქმებლად აკრიფეთ 2110 და OK