მაგთის წამახალისებელი გათამაშების შედეგები!

Print Version
22 თებერვალს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 642300, 99 922796, 98 569553, 95 943171, 99 295577, 99 293535,
99 465352, 99 797848, 99 55021015 თებერვალს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 291141, 99 550381, 98 371039, 91 306033, 99 185599, 95 919306,
99 777980, 99 930056, 99 1722028 თებერვალს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
91 164687, 91 654692, 95 174871, 95 671454, 99 101519, 95 293329,
95 675343, 99 117032, 91 2485641 თებერვალს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 901630, 95 672193, 99 731063, 98 927901, 98 218022, 99 111726,
99 181989, 95 789463, 99 46535225 იანვარს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 946061, 99 266161, 99 195687, 99 401972, 98 203377, 99 514947,
95 987906, 95 540000, 98 70003818 იანვარს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 281008, 99 239300, 99 705527, 99 237987, 95 130593, 95 233952,
91 288282, 99 546549, 95 13050911 იანვარს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 732236, 98 513707, 99 398891, 91 215521, 99 746410, 95 651031,
99 781762, 95 962052, 95 4397214 იანვარს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 228483, 99 412804, 99 312657, 99 221193, 99 935599, 99 589243,
99 324549, 98 969707, 95 23202328 დეკემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 374760, 99 178513, 91 637232, 95 198033, 99 763977, 98 642653,
99 694956, 99 620293, 99 17359721 დეკემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 945409, 99 985354, 95 961010, 99 939369, 99 642957, 99 698870,
99 494364, 99 181668, 99 70676414 დეკემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 152342, 95 435995, 91 619439, 95 964164, 99 504915, 99 780789,
98 400893, 98 429201, 95 1750337 დეკემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 232383, 99 753505, 99 957561, 98 437584, 95 350645, 91 629795,
99 917881, 91 219882, 98 48262030 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 780779, 98 529928, 91 240205, 99 185228, 99 769630, 99 925725,
99 511210, 99 372323, 99 53082123 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 920814, 99 259718, 95 231036, 95 410103, 99 919994, 99 196743,
95 609245, 98 342202, 99 95014216 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 586469, 98 873032, 99 230612, 98 476799, 98 512379, 95 517519,
91 275345, 99 693112, 99 1052909 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 164395, 98 449229, 99 381778, 95 577977, 99 742460, 99 187876,
95 780723, 99 114432, 99 5067012 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 150530, 99 964404, 99 579491, 91 162160, 99 345193, 95 139636,
99 930159, 95 371698, 98 62838226 ოქტომბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 797320, 99 519106, 99 468203, 99 453723, 98 619831, 99 921863,
95 224939, 99 916840, 99 27290619 ოქტომბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 460379, 91 297024, 99 715297, 99 136372, 99 930087, 95 259353,
95 368046, 99 753359, 99 54209312 ოქტომბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 199798, 99 360309, 99 457827, 99 400788, 99 460899, 98 924733,
95 639403, 98 547344, 99 1481816 ოქტომბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამერვე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამერვე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 977308, 99 147088, 99 789236, 99 713243, 99 939326, 91 211298,
95 928592, 99 622627, 99 28284128 სექტემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეშვიდე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეშვიდე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
98 949594, 99 770250, 99 973164, 99 161129, 95 956454, 95 196369,
95 309390, 99 968724, 98 31348321 სექტემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეექვსე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეექვსე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 313855, 98 387190, 95 426907, 99 238873, 99 259959, 99 305000,
99 460547, 99 674745, 95 24474814 სექტემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეხუთე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეხუთე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 700023, 99 501850, 98 366367, 91 315753, 99 558827, 95 223636,
99 460400, 99 212406, 95 1403457 სექტემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეოთხე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეოთხე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 961725, 99 791184, 98 594997, 99 361252, 98 771392, 95 498933,
98 652019, 99 984206, 99 4834903 აგვისტოს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამესამე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამესამე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 274701, 95 545570, 98 591794, 95 628924, 99 166716, 99 318223,
95 306079, 91 165891, 95 98895927 ივლისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეორე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეორე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 460910, 98 546008, 91 149517, 99 939006, 99 903202, 95 481520,
99 759767, 99 919326, 99 24921820 ივლისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეერთე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეერთე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 454809, 99 584272, 98 115293, 99 424097, 99 100148, 99 672151,
98 652963, 99 953495, 99 67641413 ივლისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეოცე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეოცე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 199850, 99 285035, 99 933833, 99 290609, 95 634327, 99 604611,
95 300979, 99 719295, 99 5387436 ივლისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეცხრამეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეცხრამეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 195250, 99 707440, 99 195612, 95 119711, 99 679373, 95 955306,
95 959815, 95 460874, 99 96077729 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთვრამეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთვრამეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 765211, 99 418555, 95 416979, 99 185942, 99 730043, 91 279039,
99 405345, 95 495734, 99 66710922 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეჩვიდმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეჩვიდმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
91 171343, 91 246533, 95 579805, 99 788436, 99 378921, 99 110117,
99 716029, 99 707043, 99 78559615 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთექვსმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთექვსმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
98 606459, 99 295348, 99 587603, 99 559827, 95 317120, 99 445668,
99 923572, 99 167491, 99 2907088 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთხუთმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთხუთმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 774356, 99 939527, 95 759266, 95 602414, 91 135243, 99 901974,
95 195533, 99 916002, 99 2521161 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთოთხმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთოთხმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 113230, 99 465343, 99 742718, 99 583734, 99 159953, 99 931503,
99 985328, 95 511610, 99 26119425 მაისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეცამეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეცამეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 654960, 98 208029, 95 344240, 99 797971, 99 737329, 99 507086,
99 627692, 95 462594, 99 73160518 მაისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთორმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთორმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 179424, 99 539095, 99 540110, 95 930821, 99 342192, 95 393868,
95 757366, 99 227979, 98 79888011 მაისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთერთმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთერთმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 232358, 91 261732, 99 499260, 99 573515, 99 558762, 99 164884,
95 406468, 99 490740, 99 3090954 მაისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეათე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეათე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 454559, 99 765277, 99 302639, 99 395557, 99 411949, 99 381134,
99 608484, 99 726527, 95 42123227 აპრილს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეცხრე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეცხრე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 760956, 99 519252, 99 485053, 98 933816, 99 568008, 95 490803,
95 385689, 99 401708, 99 40856120 აპრილს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მერვე ეტაპი.
 
გათამაშდა მერვე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 208041, 99 423131, 99 169243, 95 175331, 99 952726, 99 633865,
99 757154, 99 586196, 99 65932213 აპრილს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეშვიდე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეშვიდე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 288744, 99 280987, 99 508627, 99 232499, 99 975557, 95 307763,
99 698473, 99 737847, 99 1884986 აპრილს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეექვსე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეექვსე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 906743, 99 260486, 95 470505, 99 707252, 99 905693, 95 110518,
99 741689, 99 359775, 99 27485930 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეხუთე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეხუთე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
98 501555, 99 956 963, 95 297171, 99 905317, 99 325544, 95 472719,
99 254635, 95 514954, 95 48348623 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეოთხე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეოთხე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 768338, 95 470892, 99 600614, 99 557812, 99 252239, 99 531197,
99 332233, 99 361729, 99 55011416 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მესამე ეტაპი.
 
გათამაშდა მესამე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
98 280484, 95 170282, 99 902493, 99 570706, 99 436317, 95 393550,
99 550777, 95 373646, 99 2250549 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეორე ეტაპი.
 
გამოვლინდა 10 გამარჯვებული აბონენტი, რომლებმაც მოიგეს მესამე თაობის მობილური ტელეფონები ხოლო მათგან ყველაზე იღბლიანს ერგო გათამაშების მთავარი პრიზიც - C-180 სერიის მერსედესი.
 
9 მარტის გათამაშებაში მესამე თაობის მობილურები მოიგეს:
95 374861, 98 517116, 95 580012, 98 737383, 99 583023, 99 295415,
95 950686, 99 447833, 99 1777782 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების პირველი ეტაპი.
 
გამოვლინდა 10 გამარჯვებული აბონენტი, რომლებმაც მოიგეს მესამე თაობის მობილური ტელეფონები ხოლო მათგან ყველაზე იღბლიანს ერგო გათამაშების მთავარი პრიზიც - C-180 სერიის მერსედესი.
იმის გამო, რომ ეს იყო უპრეცედენტო წამახალისებელი გათამაშების პირველი პირდაპირი ეთერი, მაგთიკომმა გამოიჩინა კეთილი ნება და იმ აბონენტსაც, ვისთანაც სტუდიიდან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, ასევე მიაკუთვნა მანქანა.
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მსგავსი პრეცედენტი აღარ განმეორდება, ამიტომ დაელოდეთ გათამაშებას, ნუ დააკავებთ სატელეფონო ხაზს და გახსოვდეთ, რომ გათამაშების მსვლელობისას აუცილებლად უნდა უპასუხოთ ჩვენს ზარს, რათა ხელიდან არ გაუშვათ მოგების შანსი!
 
გათამაშების მსვლელობისას გამოვლინდა ის პირველი აბონენტი, რომელმაც ყველაზე მეტჯერ დარეკა 5959-ზე, მაგრამ მანქანა ვერ მოიგო - ეს არის ნომერი 99543596. იგი მონაწილეობას მიიღებს ამ პრინციპით არჩეული 51 აბონენტისათვის ბოლოს, 
52-ე კვირის ფინალურ გათამაშებაში, სადაც მერსედესი გათამაშდება მხოლოდ 51 აბონენტს შორის და სადაც მოგების ალბათობა ძალიან მაღალი იქნება!
დარეკეთ 5959-ზე
გისურვებთ წარმატებას!
 
2 მარტის გათამაშებაში მესამე თაობის მობილურები მოიგეს:
99 706444, 95 255727, 95 797777, 99 926175, 99 794669, 99 156944,
99 646747, 99 552424, 95 247413