მაგთის წამახალისებელი გათამაშების შედეგები!

Print Version
22 თებერვალს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 642300, 99 922796, 98 569553, 95 943171, 99 295577, 99 293535,
99 465352, 99 797848, 99 550210



15 თებერვალს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 291141, 99 550381, 98 371039, 91 306033, 99 185599, 95 919306,
99 777980, 99 930056, 99 172202



8 თებერვალს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
91 164687, 91 654692, 95 174871, 95 671454, 99 101519, 95 293329,
95 675343, 99 117032, 91 248564



1 თებერვალს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 901630, 95 672193, 99 731063, 98 927901, 98 218022, 99 111726,
99 181989, 95 789463, 99 465352



25 იანვარს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 946061, 99 266161, 99 195687, 99 401972, 98 203377, 99 514947,
95 987906, 95 540000, 98 700038



18 იანვარს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 281008, 99 239300, 99 705527, 99 237987, 95 130593, 95 233952,
91 288282, 99 546549, 95 130509



11 იანვარს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 732236, 98 513707, 99 398891, 91 215521, 99 746410, 95 651031,
99 781762, 95 962052, 95 439721



4 იანვარს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 228483, 99 412804, 99 312657, 99 221193, 99 935599, 99 589243,
99 324549, 98 969707, 95 232023



28 დეკემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 374760, 99 178513, 91 637232, 95 198033, 99 763977, 98 642653,
99 694956, 99 620293, 99 173597



21 დეკემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 945409, 99 985354, 95 961010, 99 939369, 99 642957, 99 698870,
99 494364, 99 181668, 99 706764



14 დეკემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 152342, 95 435995, 91 619439, 95 964164, 99 504915, 99 780789,
98 400893, 98 429201, 95 175033



7 დეკემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 232383, 99 753505, 99 957561, 98 437584, 95 350645, 91 629795,
99 917881, 91 219882, 98 482620



30 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 780779, 98 529928, 91 240205, 99 185228, 99 769630, 99 925725,
99 511210, 99 372323, 99 530821



23 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 920814, 99 259718, 95 231036, 95 410103, 99 919994, 99 196743,
95 609245, 98 342202, 99 950142



16 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 586469, 98 873032, 99 230612, 98 476799, 98 512379, 95 517519,
91 275345, 99 693112, 99 105290



9 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 164395, 98 449229, 99 381778, 95 577977, 99 742460, 99 187876,
95 780723, 99 114432, 99 506701



2 ნოემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 150530, 99 964404, 99 579491, 91 162160, 99 345193, 95 139636,
99 930159, 95 371698, 98 628382



26 ოქტომბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 797320, 99 519106, 99 468203, 99 453723, 98 619831, 99 921863,
95 224939, 99 916840, 99 272906



19 ოქტომბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 460379, 91 297024, 99 715297, 99 136372, 99 930087, 95 259353,
95 368046, 99 753359, 99 542093



12 ოქტომბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მორიგი ეტაპი.
 
გათამაშდა მორიგი მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 199798, 99 360309, 99 457827, 99 400788, 99 460899, 98 924733,
95 639403, 98 547344, 99 148181



6 ოქტომბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამერვე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამერვე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 977308, 99 147088, 99 789236, 99 713243, 99 939326, 91 211298,
95 928592, 99 622627, 99 282841



28 სექტემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეშვიდე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეშვიდე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
98 949594, 99 770250, 99 973164, 99 161129, 95 956454, 95 196369,
95 309390, 99 968724, 98 313483



21 სექტემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეექვსე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეექვსე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 313855, 98 387190, 95 426907, 99 238873, 99 259959, 99 305000,
99 460547, 99 674745, 95 244748



14 სექტემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეხუთე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეხუთე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 700023, 99 501850, 98 366367, 91 315753, 99 558827, 95 223636,
99 460400, 99 212406, 95 140345



7 სექტემბერს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეოთხე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეოთხე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 961725, 99 791184, 98 594997, 99 361252, 98 771392, 95 498933,
98 652019, 99 984206, 99 483490



3 აგვისტოს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამესამე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამესამე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 274701, 95 545570, 98 591794, 95 628924, 99 166716, 99 318223,
95 306079, 91 165891, 95 988959



27 ივლისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეორე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეორე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 460910, 98 546008, 91 149517, 99 939006, 99 903202, 95 481520,
99 759767, 99 919326, 99 249218



20 ივლისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების ოცდამეერთე ეტაპი.
 
გათამაშდა ოცდამეერთე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 454809, 99 584272, 98 115293, 99 424097, 99 100148, 99 672151,
98 652963, 99 953495, 99 676414



13 ივლისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეოცე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეოცე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 199850, 99 285035, 99 933833, 99 290609, 95 634327, 99 604611,
95 300979, 99 719295, 99 538743



6 ივლისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეცხრამეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეცხრამეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 195250, 99 707440, 99 195612, 95 119711, 99 679373, 95 955306,
95 959815, 95 460874, 99 960777



29 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთვრამეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთვრამეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 765211, 99 418555, 95 416979, 99 185942, 99 730043, 91 279039,
99 405345, 95 495734, 99 667109



22 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეჩვიდმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეჩვიდმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
91 171343, 91 246533, 95 579805, 99 788436, 99 378921, 99 110117,
99 716029, 99 707043, 99 785596



15 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთექვსმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთექვსმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
98 606459, 99 295348, 99 587603, 99 559827, 95 317120, 99 445668,
99 923572, 99 167491, 99 290708



8 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთხუთმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთხუთმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 774356, 99 939527, 95 759266, 95 602414, 91 135243, 99 901974,
95 195533, 99 916002, 99 252116



1 ივნისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთოთხმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთოთხმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 113230, 99 465343, 99 742718, 99 583734, 99 159953, 99 931503,
99 985328, 95 511610, 99 261194



25 მაისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეცამეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეცამეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 654960, 98 208029, 95 344240, 99 797971, 99 737329, 99 507086,
99 627692, 95 462594, 99 731605



18 მაისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთორმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთორმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 179424, 99 539095, 99 540110, 95 930821, 99 342192, 95 393868,
95 757366, 99 227979, 98 798880



11 მაისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეთერთმეტე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეთერთმეტე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 232358, 91 261732, 99 499260, 99 573515, 99 558762, 99 164884,
95 406468, 99 490740, 99 309095



4 მაისს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეათე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეათე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 454559, 99 765277, 99 302639, 99 395557, 99 411949, 99 381134,
99 608484, 99 726527, 95 421232



27 აპრილს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეცხრე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეცხრე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 760956, 99 519252, 99 485053, 98 933816, 99 568008, 95 490803,
95 385689, 99 401708, 99 408561



20 აპრილს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მერვე ეტაპი.
 
გათამაშდა მერვე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 208041, 99 423131, 99 169243, 95 175331, 99 952726, 99 633865,
99 757154, 99 586196, 99 659322



13 აპრილს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეშვიდე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეშვიდე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
95 288744, 99 280987, 99 508627, 99 232499, 99 975557, 95 307763,
99 698473, 99 737847, 99 188498



6 აპრილს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეექვსე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეექვსე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 906743, 99 260486, 95 470505, 99 707252, 99 905693, 95 110518,
99 741689, 99 359775, 99 274859



30 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეხუთე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეხუთე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
98 501555, 99 956 963, 95 297171, 99 905317, 99 325544, 95 472719,
99 254635, 95 514954, 95 483486



23 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეოთხე ეტაპი.
 
გათამაშდა მეოთხე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
99 768338, 95 470892, 99 600614, 99 557812, 99 252239, 99 531197,
99 332233, 99 361729, 99 550114



16 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მესამე ეტაპი.
 
გათამაშდა მესამე მანქანა, ხოლო მობილურები ერგოთ შემდეგი ნომრის მფლობელებს: 
98 280484, 95 170282, 99 902493, 99 570706, 99 436317, 95 393550,
99 550777, 95 373646, 99 225054



9 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების მეორე ეტაპი.
 
გამოვლინდა 10 გამარჯვებული აბონენტი, რომლებმაც მოიგეს მესამე თაობის მობილური ტელეფონები ხოლო მათგან ყველაზე იღბლიანს ერგო გათამაშების მთავარი პრიზიც - C-180 სერიის მერსედესი.
 
9 მარტის გათამაშებაში მესამე თაობის მობილურები მოიგეს:
95 374861, 98 517116, 95 580012, 98 737383, 99 583023, 99 295415,
95 950686, 99 447833, 99 177778



2 მარტს, 20:45-ზე, რუსთავი2-ის პირდაპირ ეთერში შედგა მაგთის წამახალისებელი გათამაშების პირველი ეტაპი.
 
გამოვლინდა 10 გამარჯვებული აბონენტი, რომლებმაც მოიგეს მესამე თაობის მობილური ტელეფონები ხოლო მათგან ყველაზე იღბლიანს ერგო გათამაშების მთავარი პრიზიც - C-180 სერიის მერსედესი.
იმის გამო, რომ ეს იყო უპრეცედენტო წამახალისებელი გათამაშების პირველი პირდაპირი ეთერი, მაგთიკომმა გამოიჩინა კეთილი ნება და იმ აბონენტსაც, ვისთანაც სტუდიიდან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, ასევე მიაკუთვნა მანქანა.
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მსგავსი პრეცედენტი აღარ განმეორდება, ამიტომ დაელოდეთ გათამაშებას, ნუ დააკავებთ სატელეფონო ხაზს და გახსოვდეთ, რომ გათამაშების მსვლელობისას აუცილებლად უნდა უპასუხოთ ჩვენს ზარს, რათა ხელიდან არ გაუშვათ მოგების შანსი!
 
გათამაშების მსვლელობისას გამოვლინდა ის პირველი აბონენტი, რომელმაც ყველაზე მეტჯერ დარეკა 5959-ზე, მაგრამ მანქანა ვერ მოიგო - ეს არის ნომერი 99543596. იგი მონაწილეობას მიიღებს ამ პრინციპით არჩეული 51 აბონენტისათვის ბოლოს, 
52-ე კვირის ფინალურ გათამაშებაში, სადაც მერსედესი გათამაშდება მხოლოდ 51 აბონენტს შორის და სადაც მოგების ალბათობა ძალიან მაღალი იქნება!
დარეკეთ 5959-ზე
გისურვებთ წარმატებას!
 
2 მარტის გათამაშებაში მესამე თაობის მობილურები მოიგეს:
99 706444, 95 255727, 95 797777, 99 926175, 99 794669, 99 156944,
99 646747, 99 552424, 95 247413