სასწავლო წლის დასაწყისი

Print Version
მაგთი და ბალი გილოცავთ სასწავლო წლის დაწყებას და ამასთან დაკავშირებით დამატებით ბონუსებს გთავაზობთ:

მაგთის პედაგოგთა კლუბის წევრებს - სასაუბრო 15 წუთს,
ბალის სტუდენტთა კლუბის წევრებს - 12 წუთს,
ბალის მოსწავლეთა კლუბის წევრებს - 10 წუთს.