მომსახურების ტარიფები

Print Version
ძირითადი მომსახურება


მაგთის ახალ აბონენტს ქსელში ჩართვისთანავე გაუაქტიურდება

სტანდარტული ტარიფი

საუბრის პირველი წუთის შემდეგ
  • მაგთის, ბალის, ბანის, მაგთი ფიქსისა და საქართველოს ნებისმიერ ფიქსირებულ ქსელზე წუთი - 1 თეთრი
  • საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებზე წუთი - 12 თეთრი

პირველი წუთის ღირებულება - 24 თეთრი


მომსახურების ღირებულება მითითებულია დღგ-ს ჩათვლით.



ქსელში ჩართვის ღირებულება

სხვა ტარიფები

საერთაშორისო ტარიფები


იხილეთ ტარიფები დამატებით მომსახურებაზე