მომსახურების ტარიფები

Print Version
მაგთის ახალ აბონენტს ქსელში ჩართვისთანავე გაუაქტიურდება სტანდარტული ტარიფი:

საუბრის პირველი წუთის შემდეგ:
  • მაგთის, ბალის, ბანის, მაგთი ფიქსისა და საქართველოს ნებისმიერ ფიქსირებულ ქსელზე წუთი - 1 თეთრი
  • საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებზე წუთი - 12 თეთრი
პირველი წუთის ღირებულება - 24 თეთრი


ისაუბრეთ უფრო იაფად!MagtiCom.Ge MagtiCom.Ge MagtiCom.Ge

ისარგებლეთ ინტერნეტით უფრო იაფად!MagtiCom.Ge MagtiCom.Geგაგზავნეთ SMS/MMS უფრო იაფად!MagtiCom.Ge

ქსელში ჩართვის ღირებულებასხვა შეთავაზებები

იხილეთ ტარიფები დამატებით მომსახურებაზე