ქსელში ჩართვის ღირებულება

Print Version
ქსელში ჩართვის ღირებულებაა 5 ლარი (სტანდარტული სიმ ბარათით), მაგრამ დღეისათვის ძალაშია აქცია:
მომხმარებელი ქსელში ჩაერთვება 2 ლარად და უფასოდ გაუაქტიურდება ტარიფი "ზერო+" 30 დღით.