24 + 1 (ძველი სტანდარტული ტარიფი)

Print Version
საუბრის პირველი წუთის შემდეგ:
  • მაგთის, ბალის და ბანის აბონენტებთან - წუთი 1 თეთრი.
  • ჯეოსელზე, ბილაინზე, საქართველოს ნებისმიერ ფიქსირებულ ქსელზე და მაგთი ფიქსზე- წუთი 12 თეთრი.
  • საქართველოს სხვა ქსელები - წუთი 24 თეთრი

პირველი წუთის ღირებულება - 24 თეთრი.

აბონენტები, რომელთაც გააქტიურებული აქვთ ტარიფი "24+1", ისარგებლებენ აღნიშნული პირობებით მანამ, სანამ თავად არ შეიცვლიან სატარიფო გეგმას.
ტარიფის შეცვლის შემთხვევაში აღარ იქნება შესაძლებელი "24+1"-ზე დაბრუნება.