112 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი

112 არის საქართველოში მოქმედი სატელეფონო ნომერი, რომელიც 2012 წელს გადაუდებელი დახმარებისა და საგანგებო სიტუაციების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შეიქმნა.

112 წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.

112 საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ სატელეფონო შეტყობინებებს ერთიანი სატელეფონო ნომრის 112 საშუალებით. დამუშავებული ინფორმაცია ოპერატიულად გადაეცემა:

  • პოლიციას
  • სახანძრო / სამაშველო სამსახურს
  • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს

112-ის სერვისთან წვდომისთვის გათვალისწინებულია თვეში ერთხელ გადასახადი.

ყოველთვიური გადასახადი შეადგენს:

ა) ფიზიკური პირისთვის – 0.40 ლარს; ბ) იურიდიული პირისთვის, ორგანიზაციისთვის, დაწესებულებისთვის – 0.40 ლარს (ცვლილება ძალაშია 31.12.19-დან).

სრული ინფორმაცია