კონტაქტი

032 220 00 00

ინტერნეტი და IP ტელევიზიისთვის


032 217 00 00 ან 110011

სხვა სერვისებისთვის