ფოტოკონკურსი „რაკურსი“ (2020)

მაგთიკომისა და ნეოსტუდიის ფოტოკონკურსი „რაკურსი“ დამწყები, პროფესიონალი და მოყვარული ფოტოგრაფებისთვის.

„რაკურსში“ მონაწილეობა:

ყოველი თვის პირველ რიცხვში მაგთიკომის Facebook და Instagram გვერდებზე განთავსდება „თვის თემა“.

თემის შესაფერისი მხოლოდ ერთი ფოტო უნდა გამოაგზავნოთ მაგთიკომის Instagram გვერდზე, პირადი შეტყობინებით, და დაელოდოთ ჩვენს პასუხს.

ფოტოკონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ თქვენ მიერ გადაღებული ფოტოთია დასაშვები.

გამარჯვებულის გამოვლენა და პრიზები:

კონკურსი გაგრძელდება 10 თვის განმავლობაში და ყოველთვე 2 გამარჯვებული გამოვლინდება.

გამარჯვებულებს, მაგთიკომისა და ნეოსტუდიის გუნდთან ერთად, გამოავლენენ მოწვეული პროფესიონალი ფოტოგრაფები - გოგა ჩანადირი და ირმა შარიქაძე.

მაგთიკომის პრიზი:
ყოველი თვის ორივე გამარჯვებულს - 500 ლარი და 5 000 MB მობილური ინტერნეტი.
ნეოსტუდიის პრიზი:
ნეოსტუდიის რჩეული 4 ფოტო განთავსდება ჟურნალში „მუდმივი კავშირის სამყარო“ და გავრცელდება 25 000-იანი ტირაჟით.

ფოტოკონკურსი დაიწყება 2020 წლის 1 თებერვალს და გაგრძელდება 2020 წლის ნოემბრის ჩათვლით.

ყოველი თვის თემა დაიდება თვის პირველ რიცხვში, 10:00-ზე.

თვის თემატიკის ფოტოების მიღება გაგრძელდება თვის ბოლო რიცხვის 00:00-მდე.

თვის გამარჯვებულები გამოვლინდებიან მომდევნო თვის დასაწყისში.

კონკურსის პირობები და წესები:
 • თვის განმავლობაში 1 მონაწილისგან მიიღება მხოლოდ ერთი თემატური ფოტო;
 • მიიღება მხოლოდ მაგთიკომის instagram-ზე პირადი მესიჯით შემოსული ფოტოები;
 • ფოტოს გამოგზავნის შემდეგ მიიღებთ მაგთიკომისგან პასუხს (48 საათის განმავლობაში);
 • იმისათვის, რომ ფოტომ მონაწილეობა მიიღოს კონკურსში, ის უნდა ეხმიანებოდეს კონკურსის თემატიკას (თვის თემა ყოველი თვის პირველ რიცხვში, 10:00-ზე დაიდება მაგთიკომის Facebook და Instagram გვერდებზე);
 • ფოტო უნდა იყოს მონაწილის გადაღებული, ინტერნეტში მოძიებული ფოტო ვერ მიიღებს მონაწილეობას კონკურსში;
 • ფოტოკონკურსში მონაწილეობას ვერ მიიღებს გრაფიკული დიზაინით ან ფოტომონტაჟით შექმნილი ფოტოები;
 • შემოსული ფოტოები ინახება და თვის ბოლოს ყველა მათგანი ჟიურისთან იგზავნება შესაფასებლად;
 • თვის განმავლობაში შეირჩევა რამდენიმე ფოტო, საჩვენებლად, და დაიდება მაგთიკომის Facebook და Instagram გვერდებზე;
 • გამარჯვებული კონკურსში მონაწილეობით ადასტურებს მის თანხმობას, მონაწილეობა მიიღოს ამ პროექტთან დაკავშირებულ ყველა ღონისძიებასა თუ კამპანიაში, რომელიც მაგთიკომის ან/და ნეოსტუდიის მიერ იქნება ორგანიზებული;
 • ფოტოს ატვირთვა ავტომატურად გულისხმობს კონკურსში მონაწილეობას. კომპანია უფლებამოსილია არ განიხილოს ფოტო, რომელიც არ შეესაბამება თემატიკას, ზემოთ მითითებულ წესებსა და პირობებს, ასევე ზოგად მორალურ და ეთიკურ პრინციპებს. იმ შემთხვევაში, თუ ჟიურის გადაწყვეტილებით ვერ გამოვლინდა თვის გამარჯებული, ჟიური უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება თვის კონკურსის ხელახლა ჩატარების (თემის შეცვლით ან მის გარეშე) ან მომავალ თვეში დამატებით ორი გამარჯვებული გამოვლენის თაობაზე;
 • კონკურსში მონაწილე ყველა ფოტოზე საავტორო უფლება უნდა ეკუთვნოდეს კონკურსანტს. იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერი პირის მიერ წამოყენებული იქნება რაიმე პრეტენზია მაგთიკომის ან/და ნეოსტუდიის მიმართ ფოტოსთან, მის უფლებებთან (როგორც ქონებრივ ასევე არაქონებრივ, საავტორო და მომიჯნავე უფლებებთან) დაკავშირებით, მაშინ მაგთიკომი და ნეოსტუდია არ არიან რაიმე ფორმით პასუხისმგებელი აღნიშნული მესამე პირების მიმართ;
 • კონკურსანტი, კონკურსში მონაწილეობის მიღებით გამოხატავს თანხმობას და გადასცემს მაგთიკომს და ნეოსტუდიას უფლებას, კონკურსანტის მიერ ატვირთული ფოტო შემდგომში გამოიყენონ საკუთარი (მაგთიკომი/ნეოსტუდია) შეხედულებისამებრ;
 • მაგთიკომის ან/და ნეოსტუდიის თანამშრომლები კონკურსში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ;
 • პრიზის გატანას შეძლებს მხოლოდ სრულწლოვანი პირი.
თემები
 • თებერვალი - მე ძლიერ მიყვარს იისფერ თოვლის...
 • მარტი - გაზაფხული შემოსულა ლენ...
 • აპრილი - ფიქრის ადგილი - სივრცე მზიანი... #დარჩიშინ
 • მაისი - ვარდობისთვეს როგორ გავძლო მარტო.
 • ივნისი - "მზეო თიბათვისა"
 • ივლისი - "ზღვისფერი გაქვს თვალები და თავად გავხარ ზღვას."
 • აგვისტო - მთა-ბარი შემოვირბინე...
 • სექტემბერი - ქარმა ჩამიტარა ცეკვის გაკვეთილი...

„რაკურსი 2020“-ის გამარჯვებულები


ფოტოკონკურსი რაკურსის ფოტოარქივი: