იურიდიული კლიენტები

მაგთი კორპორატიულ აბონენტებს (იურდიული პირები, ინდ. მეწარმეები) სთავაზობს მათ მოთხოვნილებებზე მაქსიმალურად მორგებულ, კომფორტულ და საუკეთესო მომსახურებას:

 • მობილური - 2G, 3G, 4G, 4.5G ქსელი
 • ინტერნეტი
 • ტელევიზია
 • ფიქსირებული ტელეფონია
 • Bulk SMS მომსახურება
 • ჰოსტინგი
 • დომენი

დამატებითი მომსახურება:

 • პერსონალური მენეჯერი;
 • კურიერული მომსახურება;
 • საკრედიტო და საავანსო სისტემა;
 • კორპორატიული და პირადი პორტალი, საშუალებას გაძლევთ კვირის ნებისმიერ დღეს მართოთ/აკონტროლოთ თქვენი ანგარიშები.

მომსახურების ტარიფები დამოკიდებულია იურიდიული პირის მოთხოვნებზე (მომსახურების სახეობებზე, მოცულობაზე, ხარისხზე და ა. შ.) და განისაზღვრება ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე დადებული სააბონენტო ხელშეკრულებით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კორპორატიულ დეპარტამენტს - 2170202 ორშაბათიდან პარაკევის ჩათვლით, 09:00-დან 18:00-მდე.