სატელევიზიო მომსახურების ტარიფი

სატელევიზიო მომსახურების ტარიფი

პაკეტი 1 - ქართული
(50 არხამდე)
პაკეტი 2 - შერეული
(80 არხამდე)
11 ლარი40 ლარი

IP ტელევიზიით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ ოპტიკურ ინტერნეტ სერვისთან.
კონკრეტული არხების ზუსტი რაოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულებით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კორპორატიულ დეპარტამენტს - 2170202 ორშაბათიდან პარაკევის ჩათვლით, 09:00-დან 18:00-მდე.