ფიქსირებული ინტერნეტის გაორმაგებული სიჩქარე

25.02.2019-დან 10 მბ/წმ-იანი პაკეტის ნაცვლად მიიღებთ გაორმაგებულ სიჩქარეს - 20 მბ/წმ-ს.
სიახლე შეეხება როგორც არსებულ, ასევე ახალ მომხმარებელს.

მაგთის IP ტელევიზიისა და ინტერნეტის ერთიანი პაკეტით სარგებლობის შემთხევვაში, მიიღებთ ფასდაკლებას.

განახლებული პირობები:
20 მბ/წმ-იანი პაკეტის სტანდარტული ღირებულება - 30 ლარი (30 დღე).

ინტერნეტპაკეტებით სარგებლობის ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.