მობილური ინტერნეტი

მაგთიკომი, მომხმარებლის მოთხოვნის მუდმივი კვლევის საფუძველზე, 18.02.2019-დან გთავაზობთ განახლებულ ინტერნეტპაკეტებს და ამცირებს მობილური ინტერნეტის სტანდარტულ ტარიფს: 1 მბ - 10 თეთრი (ნაცვლად 70 თეთრისა).


განახლებული ინტერნეტპაკეტები
1 000 მბ3 000 მბ5 000 მბ20 000 მბულიმიტო
591230150

ინტერნეტპაკეტებითა და მეგაბაიტებით სარგებლობის ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.