უფრო სწრაფი ინტერნეტი

დაამატეთ სააბონენტოს 3 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე.

დამატებითი ინფორმაცია
  • შეთავაზება მოქმედებს 50 მბ/წმ-იან პაკეტზე;
  • სიჩქარის გაზრდა შესაძლებელია მაქსიმუმ 70 მბ/წმ-მდე:
    +10 მბ/წმ - სააბონენტო გაიზრდება 3 ლარით,
    +20 მბ/წმ - სააბონენტო გაიზრდება 5 ლარით.
  • შეთავაზების ვადა - ჩართვიდან 360 დღე;
  • შეთავაზების მისაღებად აუცილებელია, ქსელში ჩართვიდან გასული იყოს 30 დღე და ბოლო 3 თვის განმავლობაში არ გქონდეთ სიჩქარე შეცვლილი დაბალ პაკეტზე;
  • ჩართვა შესაძლებელია 30.11.2024-ის ჩათვლით.