+10 მბ/წმ - უფრო სწრაფი ინტერნეტი

დაამატეთ სააბონენტოს 3 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე.

დამატებითი ინფორმაცია
 • შეთავაზება მოქმედებს 10, 20 ან 30 მბ/წმ-იან პაკეტებზე;
 • სიჩქარის გაზრდა შესაძლებელია რამდენჯერმე (მაქსიმუმ 40 მბ/წმ-მდე);
  +10 მბ/წმ - სააბონენტო გაიზრდება 3 ლარით;
  +20 მბ/წმ -სააბონენტო გაიზრდება 5 (3+2) ლარით;
  +30მბ/წმ - სააბონენტო გაიზრდება 7.5 (3+2+2.5) ლარით.
 • შეთავაზების მისაღებად აუცილებელია, ქსელში ჩართვიდან გასული იყოს 30 დღე და ბოლო 3 თვის განმავლობაში არ გქონდეთ სიჩქარე შეცვლილი დაბალ პაკეტზე;
 • ჩართვა შესაძლებელია 30.06.2019-ის ჩათვლით;
 • შეთავაზების ვადა - ჩართვიდან 360 დღე.

აღნიშნული შეთავაზებით მოსარგებლე მომხმარებლები ოპტიკური ინტერნეტის საკონტაქტო ნომერზე პაკეტი „მარტივი 25“-ის გააქტიურების შემთხვევაში მიიღებთ კიდევ უფრო მეტ სიჩქარეს - 50 მბ/წმ-ს.

 • 50 მბ/წმ სიჩქარეს მიიღებთ მანამ, სანამ აქტიური იქნება პაკეტი „მარტივი 25“, პაკეტის ვადის გასვლის შემდეგ დაუბრუნდებით აქციის სტანდარტულ პირობას (+10 მბ/წმ-ს).