დარეკვის წესი

ფიქსირებულ ქსელზე:ერთი ქალაქის ფარგლებში: კოდის გარეშე, 7 ან 6-ნიშნა ნომრით; საქალაქთაშორისო ზარებზე: 0, ქალაქის კოდი, ნომერი;
მობილურის ნომრებზე:0 5, მობილური ოპერატორის კოდი და ნომერი;
საზღვარგარეთ:00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის კოდი, ნომერი;