მაგთი ფიქსი

მაგთი ფიქსის სერვისი 2022 წლის 29 ივლისიდან გაუქმებულია.