ზარის შეზღუდვა

შეზღუდეთ შემომავალი ან გამავალი ზარები უსადენო ტელეფონზე.

დამატებითი ინფორმაცია

გამავალი ზარის შეზღუდვა:

  • სერვისის ჩართვა: *33 და დარეკვის ღილაკი. ავტომოპასუხის მოთხოვნისთანავე აკრიფეთ პინ კოდი და #
  • სერვისის გამორთვა: #33 და დარეკვის ღილაკი. ავტომოპასუხის მოთხოვნისთანავე აკრიფეთ პინ კოდი და #

 

შემავალი ზარის შეზღუდვა

  • სერვისის ჩართვა: * 35 # და დარეკვის ღილაკი
  • სერვისის გამორთვა: # 35 * და დარეკვის ღილაკი