ზარის ლოდინი

უსადენო ტელეფონზე უპასუხეთ დამატებით შემომავალ ზარს საუბრისას, პირველ ზართან კავშირის გაწყვეტის გარეშე.

დამატებითი ინფორმაცია
  • სერვისის აქტივაცია: *43 # and OK.
  • სერვისის დეაქტივაცია: #43# and OK.