მიიღეთ მეტი ფასდაკლება: ინტერნეტი + ტელევიზია

აირჩიეთ IP ტელევიზია და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი და მიიღეთ ფასდაკლება:

ოპტიკური ინტერნეტი
20 Mbps
IPTV
არხი
0 / თვეში
0 / თვეში
ოპტიკური ინტერნეტი
30 Mbps
IPTV
არხი
0 / თვეში
0 / თვეში
ოპტიკური ინტერნეტი
50 Mbps
IPTV
არხი
0 / თვეში
0 / თვეში
ოპტიკური ინტერნეტი
100 Mbps
IPTV
არხი
0 / თვეში
0 / თვეში
იმ შემთხვევაში, თუ დროებით შეაჩერებთ ინტერნეტის ან ტელევიზიის სერვისს, ფასდაკლება დარჩენილ სერვისზე აღარ გავრცელდება.
დამატებითი ინფორმაცია
ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი
პაკეტი10 Mbps20 Mbps30 Mbps50 Mbps100 Mbps
მაქსიმალური სიჩქარე:10203050100
მინიმალური სიჩქარე:2461020
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე:816244080
დაყოვნება:< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი:< 3 %;< 3 %;< 3 %;< 3 %;< 3 %;
ჯიტერი:< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.