დამატებითი ინფორმაცია
  • ფასდაკლების მიღესაღებად, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის საკონტაქტო მობილურ ნომერზე გაიაქტიურეთ პაკეტი „მარტივი 25“ და დარეკეთ ნომერზე *127#ok
  • ფასდაკლება იმოქმედებს იმ პერიოდში, სანამ მობილურ ნომერზე აქტიური იქნება „მარტივი 25“.
ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი
მაქსიმალური სიჩქარე: ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული სიჩქარე;
მინიმალური სიჩქარე: მაქსიმალური სიჩქარის 20%;
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: მაქსიმალური სიჩქარის 80%;
დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 3 %;
ჯიტერი: < 50 მილიწამი.