2019 წელს მაგთიკომი კომუნიკაციების დარგში ყველაზე მსხვილი ინვესტორია

09 / ივნისი / 2020

მაგთიკომმა ელექტრონულ კომუნიკაციებში ყველაზე მეტი ინვესტიცია დააბანდა.

მხოლოდ 2019 წელს განხორციელებულმა ინვესტიციის ოდენობამ 115 მილიონი ლარი შეადგინა.

communication service

იხილეთ კომუნიკაციების კომისიის 2019 წლის ანგარიში

https://www.comcom.ge/uploads/other/5/5671.pdf (გვერდი 84).

communication service