თანხის გადარიცხვა

შეუვსეთ ანგარიში თქვენს ახლობლებს პირდაპირ თქვენი მობილური ბალანსიდან.

დამატებითი ინფორმაცია
  • თანხის გადარიცხვა:
    • მაგთის მობილურ ქსელში: #ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი#თანხა OK
    • ბალის ანგარიშზე: #ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი#თანხა#ბალის შესაბამისი ანგარიშის ნომერი OK
  • სერვისის აქტივაცია: 44300151OK
  • გადარიცხვის საფასური: 20 თეთრი
  • ნომრიდან თანხის გადარიცხვა დღის განმავლობაში შესაძლებელია ნებისმიერი სიხშირით, ერთის ჯერადად მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 10 ლარი;
  • მიმღებ აბონენტს თანხის მიღება შეუძლია 24 საათში მხოლოდ 5-ჯერ;

მაგთი ფიქსის აბონენტისთვის თანხის გადარიცხვაც და მიღებაც: 15 თეთრი

  • სერვისი შეგიძლიათ დაიცვათ პაროლის საშუალებით. ამისთვის გაიაქტიურეთ სერვისი 44300151#პაროლი OK. თანხის გადასარიცხად კი გამოიყენეთ შემდეგი კომბინაცია: #ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი#თანხა#პაროლი OK.