თანხის გადარიცხვა

გამოიყენეთ აპლიკაცია MyMagti და გადარიცხეთ თანხა თქვენი პირადი ბალანსიდან სხვა მობილურ ბალანსზე, ასევე სახლის ინტერნეტის ან ტელევიზიის ანგარიშზე, ან - პირიქით.

აპლიკაციით თანხის გადარიცხვის პირობები:

  • თანხის გადარიცხვის საფასური - 20 თეთრი;
  • თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია ძირითადი ნომრის ბალანსიდან ნებისმიერ ნომერზე, რომელიც ფიქსირდება მაგთიკომის ქსელში, ასევე სახლის ინტერნეტის ან ტელევიზიის ანგარიშზე;
  • გადარიცხვა შესაძლებელია მხოლოდ პირადი ბალანსიდან;
  • ერთჯერადად გადასარიცხი მინიმალური თანხაა 1 ლარი, მაქსიმალური კი 10 ლარი
    (24 საათში თანხის მიღება შესაძლებელია მაქსიმუმ 5-ჯერ).

-------------------------------------------------------------

თანხის გადარიცხვა კოდის გამოყენებით

კოდის გამოყენებით თანხის გადარიცხვა და მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მაგთის მობილურ ნომრებს შორის.

სერვისის ჩართვა: 44 300 151  OK ან *111# OK
სერვისის ჩართვა პაროლით: 44 300 151 # პაროლი (ოთხნიშნა რიცხი) და OK.

  • თანხის გადარიცხვა: # ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა და OK.
  • თანხის გადარიცხვა პაროლის გამოყენებით:# ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა # პაროლი და OK.

გადარიცხვის საფასური:
მობილური ქსელი - 20 თეთრი (გადარიცხვისას).
მაგთი ფიქსი - 15 თეთრი (თანხის მიღებისას და გადარიცხვისას).

სერვისის გაუქმება: 44 300 150 და OK.
ერთჯერადი გადასარიცხი მინიმალური თანხაა 1 ლარი, მაქსიმალური კი 10 ლარი
(24 საათში თანხის მიღება შესაძლებელია მაქსიმუმ 5-ჯერ).