თანხის გადარიცხვა

გამოიყენეთ აპლიკაცია MyMagti და გადარიცხეთ თანხა თქვენი პირადი ბალანსიდან სხვა მაგთის მობილურ ბალანსზე, ასევე სახლის ინტერნეტის ან ტელევიზიის ანგარიშზე, ან - პირიქით.

თანხის გადარიცხვა კოდის გამოყენებით:
კოდის გამოყენებით თანხის გადარიცხვა და მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მაგთის მობილურ ნომრებს შორის.

სერვისის ჩართვა: 44 300 151  OK ან *111# OK
სერვისის ჩართვა პაროლით: 44 300 151 # პაროლი (ოთხნიშნა რიცხვი) და OK.

 • თანხის გადარიცხვა: # ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა და OK.
 • თანხის გადარიცხვა პაროლის გამოყენებით:# ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა # პაროლი და OK.

სერვისის გაუქმება: 44 300 150 და OK.

დამატებითი ინფორმაცია
 • თანხის გადარიცხვის საფასური:
  10 ლარის ფარგლებში  - 20 თეთრი;
  10 ლარი და მეტი - ჯამური თანხის 2%.
 • გადარიცხვა შესაძლებელია მხოლოდ პირადი ბალანსიდან;
 • ერთჯერადად გადასარიცხი მინიმალური თანხაა 1 ლარი, მაქსიმალური კი  - 50 ლარი 
  (24 საათში თანხის მიღება შესაძლებელია მაქსიმუმ 5-ჯერ);
 • აპლიკაციიდან MyMagti თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია ძირითადი ნომრის ბალანსიდან სხვა მაგთის მობილურ ბალანსზე, ასევე სახლის ინტერნეტის ან ტელევიზიის ანგარიშზე.