ზარის შეზღუდვა

შეზღუდეთ შემომავალი ან გამავალი ზარები.

დამატებითი ინფორმაცია
 • გამავალი ზარების შეზღუდვა:
  ჩართვა: * 33 * 0000 # OK.
  გამორთვა: # 33 * 0000 # OK.
  სტატუსის შემოწმება: * # 33 # OK.
 • გამავალი საერთაშორისო ზარების შეზღუდვა:
  ჩართვა: * 331* 0000 # OK.
  გამორთვა: # 331 * 0000 # OK.
  სტატუსის შემოწმება: * # 331 # OK.
 • შემავალი ზარების შეზღუდვა:
  ჩართვა: * 35* 0000 # OK.
  გამორთვა: # 35 * 0000 # OK.
  სტატუსის შემოწმება: * # 35 # OK.
 • როუმინგის დროს შემავალი ზარების შეზღუდვა:
  ჩართვა: * 351 * 0000 # OK.
  გამორთვა: # 351 * 0000 # OK.
  სტატუსის შემოწმება: * # 351 # OK.
 • ზარის შეზღუდვის ყველა ფუნქციის გამორთვა: # 330 * 0000 # OK.