ზარის გადატანა

თუ რაიმე მიზეზით ვერ იყენებთ თქვენს მობილურს, გადაამისამართეთ შემოსული ზარები სხვა ნომერზე.

დამატებითი ინფორმაცია
 • გადასამისამართებელი ნომრის ასარჩევად გამოიყენეთ საერთაშორისო ფორმატი. მაგ.: +995 32 და 7-ნიშნა ნომერი, ან +995 მობილური ნომრის ინდექსი და ნომერი 6-ნიშნა ფორმატით.
 • გაითვალისწინეთ, რომ თუ შემომავალი ზარი გადამისამართებულია მეორე ნომერზე და მას პასუხობთ, თქვენ დაგერიცხებათ ამ ზარის საფასური.
 • ზარის გადატანისას, ყველა შემომავალი ზარი ფასიანია.
 • ზარის გადატანის შემთხვევები და აქტივაციის კოდები:
  • ნომერი დაკავებული გაქვთ:
   ჩართვა: * * 67 * შერჩეული ნომერი # და OK.
   გამორთვა: # # 67 # და OK.
   სტატუსის შემოწმება: * # 67 # და OK.
  • არ პასუხობთ:
   ჩართვა: * * 61 * შერჩეული ნომერი # და OK.
   გამორთვა: # # 61 # OK.
   სტატუსის შემოწმება: * # 61 # და OK.
  • ტელეფონი გამორთულია ან გასულია მომსახურების ზონიდან:
   ჩართვა: * * 62 * შერჩეული ნომერი # და OK.
   გამორთვა: # # 62 # და OK.
   სტატუსის შემოწმება: * # 62 # და OK.
  • ზარის გადატანა ყველა შემთხვევაში:
   ჩართვა: * * 21 * შერჩეული ნომერი # და OK.
   გამორთვა: # # 21 # და OK
   სტატუსის შემოწმება: * # 21 # და OK.
 • ყველა ფუნქციის გამორთვა: # # 002 # და OK.