ზარის ლოდინი

უპასუხეთ დამატებით შემომავალ ზარს საუბრისას, პირველ ზართან კავშირის გაწყვეტის გარეშე.

დამატებითი ინფორმაცია
  • სერვისის აქტივაცია: *43 # და OK.
  • სერვისის დეაქტივაცია: #43# და OK.
  • სტატუსის შემოწმება: * # 43 # და OK.