დაფარული ნომრის ამოცნობა

გაიგეთ ვინ გირეკავთ მაშინ, როცა შემომავალი ზარის დროს ნომერი დაფარულია.

დამატებითი ინფორმაცია
  • სერვისი არ იმუშავებს, თუ ოპერატორს საიდანაც შემოგდით ზარი გააჩნია დაფარულო ნომრის ამოცნობის რაიმე შეზღუდვა ან ზარს არ ურთავს ინფორმაციას ნომრის შესახებ; ასევე, თუ ნომრის ამოცნობის ფუნქცია არ აქვს თქვენს ტელეფონს. გთხოვთ, გადაამოწმოთ სერვისის ჩართვამდე.
  • სერვისის აქტივაცია: 443 27687
  • სერვისის ჩართვის ერთჯერადი ღირებულება: 30
  • დღიური სააბონენტო: 80 თეთრი
  • სერვისის დეაქტივაცია: 443 78672
  • სერვისით ვერ ისარგებლებთ ნულოვანი ან მინუს ბალანსის შემთხვევაში, რადგანაც ამ დროს არ ხდება სერვისის სააბონენტოს ჩამოჭრა.