საკონფერენციო კავშირი

ესაუბრეთ ერთდროულად რამოდენიმე ადამიანს.

დამატებითი ინფორმაცია
  • თქვენს ტელეფონს უნდა გააჩნდეს საკონფერენციო კავშირის ფუნქცია.
  • აკრიფეთ სასურველი ნომერი და OK. დააყოვნეთ პირველი სატელეფონო ზარი. მეორე აბონენტთან დასაკავშირებლად აკრიფეთ მეორე ნომერი და OK. ორივე აბონენტთან ერთდროულად დაკავშირება: 3 და OK. და ა.შ.
  • გაითვალისწინეთ, ტელეკონფერენციის განხორციელებისას იხდით ყველა გამავალი ზარის ღირებულებათა ჯამს