ნომრის დაფარვა

დაფარეთ ან გამოაჩინეთ თქვენი ნომერი ადრესატთან დარეკვისას.

დამატებითი ინფორმაცია
 • ნომრის დასაფარად უნდა:
  • გაიაქტიუროთ სერვისი 443 25 47-ზე დარეკვით
  • დარეკვისას გამოიყენოთ შემდეგი ფორმატი: #31#აბონენტის 9-ნიშნა ნომერი
 • სერვისის ჩართვის ერთჯერადი ღირებულება: 5
  დღური სააბონენტო: 5 თეთრი
 • სერვისის გაუქმება: 443 7452
 • გაითვალისწინეთ, თუ ადრესატს ჩართული აქვს ნომრის ამომცნობი ფუნქცია, მოხდება თქვენი ნომრის იდენტიფიცირება. ასევე, თქვენი ნომერი გამოჩნდება ადრესატის დეტალურ ამონაწერში.
 • სერვისით ვერ ისარგებლებთ ნულოვანი ან მინუს ბალანსის შემთხვევაში, რადგანაც ამ დროს არ ხდება სერვისის სააბონენტოს ჩამოჭრა.