მანქანის WiFi მოდემი

  • სერვისის ღირებულება: 10/თვე* - 5 მბ/წმ

*თვეში - 5 მბ/წმსიჩქარით მიიღებთ 5 000 MB-ს,
5 000 MB-ისგახარჯვის შემდეგ ინტერნეტის სიჩარე შემცირდება 300 კბ/წმ-მდე.

პაკეტის შეძენა შესაძლებელია აპლიკაციით mymagti

დროებით სარგებლობაში გატანილი მოდემის შემთხვევაში - თუ ინეტრნეტპაკეტის ვადის ამოწურვიდან 30 დღის განმავლობაში არ შეიძენთ ახალ პაკეტს, მისი შემდგომი გააქტიურებისას უნდა გადაიხადოთ სერვისის გააქტიურების ღირებულება - 50. ინტერნეტსერვისს ერთი თვით მიიღებთ საჩუქრად.

თუ შეძენილი გაქვთ მანქანის WiFi მოდემი, ინტერნეტპაკეტის ვადის გასვლის შემდეგ უპირობოდ შეძლებთ ახალი პაკეტის შეძენას.