ორსიხშირიანი და EVDO მოდემები

მომსახურების პირობები და ტარიფები

ინტერნეტპაკეტის დასახელება30-დღიანი სარგებლობის ღირებულებატრაფიკი*
სტარტი104 000 მბ
ეკონომი156 000 მბ
სტანდარტი3015 000 მბ
ულიმიტო150ულიმიტო
ულიმიტო 3G (აქცია)**25ულიმიტო

* მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით ისარგებლებთ მეგაბაიტების ამოწურვამდე. ამის შემდეგ, 30-დღიანი ვადის გასვლამდე, ისარგებლებთ შემცირებული სიჩქარით.
„სტარტ“, „ეკონომ“ და „სტანდარტ“ პაკეტების ხელახლა შეძენა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი სიხშირით.

ასევე შეგიძლიათ, სერვისის 30-დღიანი ვადის გასვლამდე კვლავ ისარგებლოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით პორტალიდან http://mymagtifix.ge დამატებითი პაკეტის შეძენით: 500 მბ 2 ლარად ან 1000 მბ 4 ლარად. დამატებითი პაკეტის დახარჯვა შეგიძლიათ ძირითადი პაკეტის გამოყენების ვადის (30 დღე) გასვლამდე.

**ულიმიტო ინტერნეტი - 25/თვე
3G ქსელის სიჩქარით მიიღებთ 50 000 მბ-ს,
50 000 მბ-ისგახარჯვის შემდეგ ინტერნეტის სიჩარე შემცირდება.
პაკეტის შეძენა შესაძლებელია აპლიკაციით mymagti

მომსახურების პაკეტს ირჩევთ ინტერნეტპორტალიდან:
შეუერთეთ თქვენი მოდემი კომპიუტერს, შედით ინტერნეტპორტალზე http://mymagtifix.ge > სერვისის აქტივაცია > და აირჩიეთ სასურველი პაკეტი.

მოდემის ანგარიშის შევსება შეგიძლიათ:

 • მაგთიკომის ნებისმიერ ოფისში;
 • USSD სერვის-მენიუს გამოყენებით:
  მობილურებიდან აკრიფეთ *111 # OK, სერვის-მენიუში აირჩიეთ > EVDO/HSPA+ > ანგარიშის შევსება
  და მიჰყევით ინსტრუქციას;
 • მომენტალური გადახდის აპარატებით;
 • ინტერნეტპორტალით: შეუერთეთ მოდემი კომპიუტერს, შედით
  ინტერნეტპორტალზე http://mymagtifix.ge > ანგარიშის შევსება > მონო-ბარათის კოდი;
 • თანხის გადარიცხვით მაგთის, ბალის, ბანის და მაგთი ფიქსის ნომრიდან: #888 მოდემის ნომერი # გადასარიცხი თანხა, OK;
 • მაგთიკომის ვებ-გვერდიდან, საბანკო ბარათით.

ანგარიშის შემოწმება
ანგარიშის შემოწმება შესაძლებელია როგორც ინტერნეტპორტალიდან: http://mymagtifix.ge, ასევე მობილურიდან სერვის-მენიუს საშუალებით:
აკრიფეთ * 111 # OK > EVDO/HSPA+ და მიჰყევით ინსტრუქციას.


EVDO მოდემის მომსახურების პირობები:

 • ანგარიშზე თანხის ან მეგაბაიტების არსებობის შემთხვევაში მოდემი აქტიური იქნება ბოლო გადახდიდან ან ბოლო ფასიანი ქმედებიდან 30 დღის განმავლობაში;
 • ანგარიშზე თანხის ან მეგაბაიტების არარსებობის შემთხვევაში 30 დღეში მოდემი გაითიშება.
 • გათიშვიდან 60 დღის შემდეგ მოდემი გაუქმდება.