ნომრის მომსახურების სერვისი

გაიაქტიურეთ ნომრის მომსახურების სერვისი და თქვენი ნომერი დაზღვეული იქნება გაუქმებისგან 180 დღის განმავლობაში.

  • სერვისის გააქტიურება *180# ok
    ან აპლიკაციით MyMagti
  • აქტივაციის ღირებულება - 1 ლარი.
დამატებითი ინფორმაცია
  • ახალ ნომერზე სერვისის გააქტიურების ღირებულებაა 1 ლარი, თანხის მომდევნო ჩამოჭრა მოხდება ყოველ 181-ე დღეს;
  • ნომრებს, რომლებსაც უკვე ჩამოჭრილი აქვთ ნომრის მომსახურების საფასური (1 ლარი), სერვისის ხელახლა გააქტიურების შემთხვევაში მომდევნო 1 ლარი მოეჭრებათ არა გააქტიურებისთანავე, არამედ - ნომრის მომსახურების საფასურის ბოლო ჩამოჭრიდან 180 დღეში;
  • აქტიურ და ცალმხრივად გათიშულ ნომრებს ანგარიშზე არასაკმარისი თანხის შემთხვევაში, არ მოეჭრებათ ნომრის მომსახურების საფასური (1 ლარი) და სერვისი გაუქმდება;
  • ორმხრივად გათიშულ ნომერს, რომელსაც გააქტიურებული აქვს აღნიშნული სერვისი და თანხის ჩამოჭრის დღეს ანგარიშზე არ აქვს საკმარისი თანხა (მინიმუმ 1 ლარი), თანხა არ ჩამოეჭრება და ნომერი გაუქმდება.

სერვისის დეაქტივაცია - *181# ok