ნომრის მომსახურების სერვისი

გაიაქტიურეთ ნომრის მომსახურების სერვისი და თქვენი ნომერი დაზღვეული იქნება გაუქმებისგან 180 დღის განმავლობაში.

  • სერვისის გასააქტიურებლად აკრიფეთ *180# ok.
  • აქტივაციის ღირებულება - 1 ლარი.
დამატებითი ინფორმაცია
  • ახალ ნომერზე სერვისის გააქტიურების შემთხვევაში ჩამოგეჭრებათ სერვისის გააქტიურების ღირებულება - 1 ლარი,
    ხოლო მომდევნო 1 ლარის ჩამოჭრა მოხდება 181-ე დღეს;
  • არსებულ ნომრებს, რომელბსაც უკვე ჩამოჭრილი გაქვთ ნომრის მომსახურების საფასური (1 ლარი), სერვისის გააქტიურების შემთხვევაში მომდევნო 1 ლარი მოეჭრებათ არა გააქტიურებისთანავე, არამედ - ნომრის მომსახურების საფასურის ბოლო ჩამოჭრიდან 180 დღეში.
  • აქტიურ და ცალმხრივად გათიშულ ნომრებს ანგარიშზე არასაკმარისი თანხის შემთხვევაში სერვისის საფასური (1 ლარი) ჩამოიჭრება და ანგარიში გამინუსდება.
  • ორმხრივად გათიშულ ნომერს, რომელსაც გააქტიურებული აქვს აღნიშნული სერვისი და თანხის ჩამოჭრის დღეს ანგარიშზე არ აქვს საკმარისი თანხა (მინიმუმ 1 ლარი), თანხა არ ჩამოეჭრება და ნომერი გაუქმდება.

სერვისის დეაქტივაცია - *181# ok