ნომრის პორტირება

გსურს, საუკეთესო ქსელში იყო ჩართული, მაგრამ ნომრის დაკარგვა არ გინდა?
სრულიად უფასოდ დაპორტირდი მაგთის ქსელში ნომრის შეუცვლელად და გამოსცადე ხარისხი პირველივე წუთებიდან.

პორტირებისას აუცილებელია, შენს სახელზე გაფორმებული ნომერი და მაგთის SIM-ბარათი, რომელზეც მოხდება პორტირებული ნომრის გააქტიურება

პორტირება განხორციელდება განაცხადის მიღებიდან 24 საათში (მომდევნო სამუშაო დღეს).
თუ პორტირებისათვის აუცილებელია დამატებითი სამუშაოების ჩატარება, ფიქსირებული ან VoIP ნომრის შემთხვევაში, პორტირების ვადას შესაძლოა დაემატოს 7 სამუშაო დღე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
სააბონენტო ნომრის გაუქმების (ტერმინაციის) შემთხვევაში, ნომერი უბრუნდება მის თავდაპირველ მფლობელ ოპერატორს, ამიტომ მიმღებ ოპერატორთან ნომრის აღდგენა შეუძლებელია.

ხშირად დასმული კითხვები:

შემიძლია, თუ არა განაცხადის სხვის მაგივრად შევსება / სხვაზე გაფორმებული ნომრის პორტირება?
პორტირების განხორციელება შეუძლია მხოლოდ იმ პირს, ვისზეც არის გაფორმებული დასაპორტირებელი ნომერი.
როდის მოხდება პორტირება?
როგორც წესი, პორტირება სრულდება განაცხადის წარდგენიდან 24 საათში, სამუშაო დღეს, თუ არ არსებობს პორტირებაზე უარის თქმის მიზეზები. მაგალითად: - დასაპორტირებელ ნომერზე ირიცხება გასული თვის დავალიანება და/ან დასაპორტირებელი ნომრის შემოწმებისას მასზე ფიქსირდება მომსახურების შეზღუდვა მიმდინარე დავალიანების გამო.
რა შემთხვევაში შეიძლება ვერ განხორციელდეს ნომრის პორტირება (უარის მიზეზები)?
ნომრის პორტირება ვერ განხორციელდება, თუ:
  • დასაპორტირებელი ნომერი გაფორმებულია სხვა პირზე და არა - პორტირების განაცხადის წარმდგენზე, ან ნომრის მფლობელი დაუდგენელია;
  • დასაპორტირებელ ნომერზე ირიცხება გასული თვის/თვეების დავალიანება და/ან დასაპორტირებელი ნომრის შემოწმებისას მასზე ფიქსირდება მომსახურების შეზღუდვა მიმდინარე დავალიანების გამო;
  • ქსელში ჩართვიდან (აბონენტად გახდომიდან) ან სააბონენტო ნომრის უკანასკნელი პორტირებიდან არ გასულა 30 დღე;
  • პორტირების მსურველ პირს უკვე წარდგენილი აქვს განცხადება იმავე სააბონენტო ნომრის სხვა ოპერატორის ქსელში პორტირების თაობაზე.
შემიძლია, თუ არა პორტირების განაცხადის ხელმეორედ შევსება?
ნომრის პორტირებაზე განაცხადის ხელმეორედ შევსება შესაძლებელია:
  • პორტირებაზე უარის მიღების შემთხვევაში, უარის მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ;
  • უკვე პორტირებული ნომრის ხელმეორედ პორტირების სურვილის შემთხვევაში, ამ ნომრის უკანასკნელი პორტირებიდან 30 დღის გასვლის შემდეგ.
იცვლება, თუ არა ნომერი პორტირებისას?
ნომრის პორტირებისას ნომერი არ იცვლება, რჩება იგივე.
რამდენჯერ შემიძლია ნომრის პორტირება?
ნომრის განმეორებით პორტირება შესაძლებელია ნებისმიერი სიხშირით, უკანასკნელი პორტირებიდან 30 დღის შემდეგ.
შესაძლებელია, თუ არა ნომრის პორტირების მოთხოვნის გაუქმება?
ნომრის პორტირების მოთხოვნის გაუქმება შესაძლებელია პორტირების დრომდე 1 საათით ადრე. პორტირების გასაუქმებლად უნდა მოხვიდე მაგთიკომის მომსახურების ნებისმიერ ოფისში.