მედიკოსთა კლუბი

საქართველოს ყველა სამედიცინო დაწესებულების ნებისმიერ თანამშრომელს ვიწვევთ მაგთის ექიმთა კლუბში

ისარგებლეთ განსაკუთრებული პირობებით:

  • კლუბში გაწევრიანებისთანავე ანგარიშზე საჩუქრად მიიღეთ 15 წუთი
  • კლუბის სხვა წევრებთან ისაუბრეთ წუთში 15 თეთრად
  • ყოველთვე ანგარიშზე საჩუქრად მიიღეთ 15 წუთი*

* 15 წუთის მისაღებად აუცილებელია, რომ თქვენი ნომრის ანგარიში გააქტიურდეს თვეში მინიმუმ 5 ლარით (ანგარიში შეგიძლიათ შეავსოთ ნებისმიერი ფორმით. გამონაკლისია თანხის ნომრიდან ნომერზე გადარიცხვა).

საჩუქრად მიღებული წუთები განკუთვნილია მაგთის, ბალის და ბანის აბონენტებთან სასაუბროდ.

  • კლუბში გაწევრიანება უფასოა.

ექიმთა კლუბში გაწევრიანებისთვის მობრძანდით მაგთიკომის ნებისმიერ ოფისში, წარმოადგინეთ ცნობა სამსახურიდან და პირადობის მოწმობა.

კლუბში ვაწევრიანებთ სამედიცინო დაწესებულების ნებისმიერ თანამშრომელს!