მეცნიერთა და პედაგოგთა კლუბი

საქართველოს ყველა მეცნიერ-მუშაკს, ყველა დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლის მასწავლებლებს გიწვევთ მაგთის მეცნიერთა და პედაგოგთა კლუბში

  • კლუბში გაწევრიანებისთანავე და შემდეგ, ყოველთვე, ანგარიშზე საჩუქრად მიიღეთ 15 წუთი.
  • კლუბის წევრები ერთმანეთთან ისაუბრებთ წუთში მხოლოდ 15 თეთრად!
  • კლუბში გაწევრიანება უფასოა.
  • მეცნიერთა და პედაგოგთა კლუბში გასაწევრიანებლად მობრძანდით მაგთიკომის მომსახურების ნებისმიერ ოფისში, წარმოადგინეთ ცნობა სამსახურიდან და პირადობის მოწმობა.
  • კლუბში ვაწევრიანებთ სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულების ნებისმიერ თანამშრომელს!
  • იმისათვის, რომ ყოველთვე საჩუქრად მიიღოთ 15 წუთი, თქვენი ნომრის ანგარიში უნდა გააქტიურდეს თვეში მინიმუმ 5 ლარით.(ანგარიში შეგიძლიათ შეავსოთ ნებისმიერი ფორმით. გამონაკლისია თანხის ნომრიდან ნომერზე გადარიცხვა).
  • საჩუქრად მიღებული წუთები განკუთვნილია მაგთის, ბალის და ბანის აბონენტებთან სასაუბროდ.