სტანდარტული ტარიფი

სტანდარტული ტარიფი ნებისმიერ ქსელზე საქართველოში - წუთი 24 თეთრი

SMS/MMS - 6 თეთრი

მობილური ინტერნეტი: 1 მბ - 10 თეთრი

საერთაშორისო ზარის ღირებულება - 35 თეთრიდან

SMS საზღვარგარეთ - 24 თეთრი

Sim ბარათის ღირებულება და მომსახურების პირობები

სტანდარტული, თუ სხვა სახის ტარიფების/აქციების/შეთავაზების პირობები არ ვრცელდება ინტელექტუალური ქსელებით მომსახურებისას (ე.წ. „სპეც. ნომრები“) განხორციელებულ ზარებზე/მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებზე.