ულიმიტო ინტერნეტი: ონლაინ პაკეტი

აირჩიეთ დღიური მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ლიმიტი და გადაიხადეთ ნაკლები.

დამატებითი ინფორმაცია
  • აირჩიეთ დღიური მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ლიმიტი: 10MB 20 თეთრად ან 70MB 50 თეთრად.
  • არჩეული ლიმიტის გასვლის შემდეგ, თქვენ გადახვალთ შედარებით დაბალსიჩქარიან ინტერნეტზე.
  • თანხის ჩამოჭრა ხდება მობილური ბალანსიდან, ყოველ 24 საათში ერთხელ. არასაკმარისი ბალანსის შემთხვევაში სერვისი შეჩერდება. გამოუყენებელი მეგაბაიტები გაუქმდება.
  • პაკეტის შეძენა დღის განმავლობაში შეგიძლიათ რამდენჯერმე. ამ შემთხვევაში მეგაბაიტები დაჯამდება და გამოყენების ვადა აითვალება ბოლო შენაძენის მომენტიდან;
  • ჩართვა: *117#OK
  • გამორთვა: *117#OK
  • თუ ანგარიშზე არ გექნებათ საკმარისი თანხა, სერვისით ვერ ისარგებლებთ. თანხის ანგარიშზე დასმის შემდეგ კი, სერვისი ავტომატურად აღდგება.