ჟანGBადი

მიიღე 1 კვირის სამყოფი ჟანGBადი - 1GB მობილური ინტერნეტი და 1000 SMS 3 ლარად.

დამატებითი ინფორმაცია
  • ჟანGBადის შეძენა ასევე შესაძლებელია mymagti.com-დან ან *173#OK კომბინაციის აკრეფვით;
  • გამოუყენებელი ერთეულები მე-7 დღის ბოლოს განულდება;
  • თუ პაკეტს ხელმეორედ შეიძენთ პაკეტის ვადის გასვლამდე, გამოუყენებელი მეგაბაიტები და სმს-ები დაემატება ახალი პაკეტის ერთეულებს.