სამმაგი და ოთხმაგი შეთავაზება რეგიონებს

05 / იანვარი / 2017

რუსთავის, ფოთის, ზუგდიდისა და სამტრედიისთვის:

მიიღეთ სამმაგი შეთავაზება - ინტერნეტის, IP ტელევიზიის და მობილური ტელეფონიის ერთიანი პაკეტი.

ფოთის, ზუგდიდისა და სამტრედიისთვის:

მიიღეთ ოთხმაგი შეთავაზება - ინტერნეტის, IP ტელევიზიის, მობილური და ფიქსირებული ტელეფონიის ერთიანი პაკეტი.