„ზერო“

მაგთი ფიქსიდან მაგთი ფიქსზე ისაუბრეთ შეუზღუდავად - 0 თეთრად!

დამატებითი ინფორმაცია
  • ტარიფის ჩართვა: *000 OK;
  • ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის ღირებულება: 1 ₾
  • ზარის წამოწყება - 5 თეთრი;
  • საქართველოს ყველა მობილურ ქსელზე: წუთი 10 თეთრი.