ნომრის დაფარვა / ამოცნობა

უსადენო ტელეფონზე, დაფარეთ ან გამოაჩინეთ თქვენი ნომერი ადრესატთან დარეკვისას.

დამატებითი ინფორმაცია

ნომრის დაფარვა:

  • სერვისის აქტივაცია: 443 25 47
  • ნომრის დასაფარად უნდა დარეკოთ შემდეგი ფორმატით: * 31 და ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი.
  • სერვისის დეაქტივაცია: 443 74 52
  • სერვისის ჩართვის ღირებულება: 5₾
  • ყოველდღიური სააბონენტო: 5 თეთრი

ნომრის ამოცნობა:

  • სერვისი არ იმუშავებს, თუ ოპერატორს, საიდანაც შემოგდით ზარი, გააჩნია დაფარულო ნომრის ამოცნობის რაიმე შეზღუდვა ან ზარს არ ურთავს ინფორმაციას ნომრის შესახებ;
  • სერვისის აქტივაცია: 443 27687
  • სერვისის დეაქტივაცია: 443 78672
  • სერვისის ჩართვის ღრებულება: 30₾
  • ყოველდღიური სააბონენტო: 80 თეთრი