ნომრის დაფარვა / ამოცნობა

უსადენო ტელეფონზე, დაფარეთ ან გამოაჩინეთ თქვენი ნომერი ადრესატთან დარეკვისას.

დამატებითი ინფორმაცია

ნომრის დაფარვა:

 • სერვისის აქტივაცია: 443 25 47
 • ნომრის დასაფარად უნდა დარეკოთ შემდეგი ფორმატით: * 31 და ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი.
 • სერვისის დეაქტივაცია: 443 74 52
 • სერვისის ჩართვის ღირებულება: 5
 • ყოველდღიური სააბონენტო: 5 თეთრი

ნომრის ამოცნობა:

 • სერვისი არ იმუშავებს, თუ ოპერატორს, საიდანაც შემოგდით ზარი, გააჩნია დაფარულო ნომრის ამოცნობის რაიმე შეზღუდვა ან ზარს არ ურთავს ინფორმაციას ნომრის შესახებ;
 • სერვისის აქტივაცია: 443 27687
 • სერვისის დეაქტივაცია: 443 78672
 • სერვისის ჩართვის ღრებულება: 30
 • ყოველდღიური სააბონენტო: 80 თეთრი
 • ანგარიშზე თანხის ამოწურვის შემთხვევაში, მომსახურების მიღება შეგიჩერდებათ. მომსახურება ავტომატურად აღდგება ბალანსის შევსების შემდეგ.