დარეკვის წესი

მაგთი ფიქსი - მაგთი ფიქსი790 და ნომერი
მაგთი ფიქსი - მაგთი/ბალი/ბანი05 შემდეგ მობილური ნომრის ინდექსი (მაგ.: 99, 95, 91, და ა.შ.) და ნომერი
მაგთი ფიქსი - საქ. სხვა მობილური ოპერატორი05, ოპერატორის კოდი და ნომერი
მაგთი ფიქსი - თბილისი0322 და ნომერი
მაგთი ფიქსი - საქართველოს რეგიონი0, რეგიონის კოდი და ნომერი
მაგთი ფიქსი - უცხოეთი00, ქვეყნის კოდი, ქსელის კოდი და ნომერი
მაგთი/ბალი/ბანი საქართველო - მაგთი ფიქსი0790 დანომერი
უცხოეთი - მაგთი ფიქსი+995 790 დანომერი