სტანდარტული ტარიფები

წუთის ფასი ფიქსირებულ ქსელებზე: 4 თეთრი

წუთის ფასი მობილურ ქსელებზე: 20 თეთრი

SMS: 3 თეთრი

ინტერნეტი: 1 წუთი 1 თეთრი