მიიღეთ მეტი ფასდაკლება: ინტერნეტი + ტელევიზია

აირჩიეთ IP ტელევიზია და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი და მიიღეთ ფასდაკლება:

ოპტიკური ინტერნეტი
10 Mbps
IPTV
არხი
ღირებულება
დანაზოგი
0
თვეში
ოპტიკური ინტერნეტი
20 Mbps
IPTV
არხი
ღირებულება
დანაზოგი
0
თვეში
ოპტიკური ინტერნეტი
30 Mbps
IPTV
არხი
ღირებულება
დანაზოგი
0
თვეში
ოპტიკური ინტერნეტი
50 Mbps
IPTV
არხი
ღირებულება
დანაზოგი
0
თვეში
ოპტიკური ინტერნეტი
100 Mbps
IPTV
არხი
ღირებულება
დანაზოგი
0
თვეში
იმ შემთხვევაში, თუ დროებით შეაჩერებთ ინტერნეტის ან ტელევიზიის სერვისს, ფასდაკლება დარჩენილ სერვისზე აღარ გავრცელდება.