მიიღეთ მეტი ფასდაკლება: ინტერნეტი + ტელევიზია

აირჩიეთ IP ტელევიზია და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი და მიიღეთ ფასდაკლება:

ინტერნეტპაკეტიფასდაკლების გარეშეფასდაკლებით
IP ტელევიზიის ძირითადი პაკეტი
5 მბ/წმ4543
10 მბ/წმ5045
30 მბ/წმ6054
50 მბ/წმ7363
100 მბ/წმ12398

ინტერნეტპაკეტიფასდაკლების გარეშეფასდაკლებით
IP ტელევიზიის სრული პაკეტი
5 მბ/წმ57 55
10 მბ/წმ62 56
30 მბ/წმ72 65
50 მბ/წმ85 73
100 მბ/წმ135 108

იმ შემთხვევაში, თუ დროებით შეაჩერებთ ინტერნეტის ან ტელევიზიის სერვისს, ფასდაკლება დარჩენილ სერვისზე აღარ გავრცელდება.