ფერადი ბარათი

ინტერნეტ-სერვისის სააბონენტო გადასახადის გადახდისას თქვენ “ფერად ბარათზე“ გერიცხებათ ქულები, რომელთა დახარჯვა შესაძლებელია ბარათის კატალოგში მითითებულ ნებისმიერ სერვისზე.

დამატებითი ინფორმაცია

ქულების დაგროვების წესი:

ერთი გადახდილი ლარი 0,5 ქულაა.

მომხმარებლის კონკრეტულ ანგარიშზე პირველი ქულების დარიცხვის მომენტიდან 25-ე თვის 15 რიცხვში ხდება გასული პერიოდის განმავლობაში დაგროვილი ქულების სრული განულება, რის შემდეგაც ქულების დაგროვება წარმოებს თავიდან და მათზე ანალოგიურად ვრცელდება 25-ე თვის 15 რიცხვში განულების პირობა.