დროებითი შეჩერება

შეაჩერეთ სერვისის მიღება სასურველი დროით.

დამატებითი ინფორმაცია

დროებითი შეჩერების სერვისით სარგებლობისთვის აუცილებელია:

  • იყოთ აქტიური აბონენტი;
  • სასურველი შეჩერების თარიღისათვის არ გერიცხებოდეთ დავალიანება იმ მომსახურებაზე, რომლის შეჩერებაც გსურთ უფასოდ, ხოლო ფასიანი შეჩერებისთვის დამატებით გქონდეთ ანგარიშზე ფასიანი შეჩერების სრული პერიოდისთვის სამყოფი თანხა;

დროებითი შეჩერების სერვისის პირობები:

  • შეჩერების მაქსიმალური ვადა - კალენდარული წლის განმავლობაში 90 დღე;
  • უფასოდ შეჩერება - შესაძლებელია მინიმუმ ერთიანად 7 კალენდარული დღით, ხოლო მაქსიმუმ - 60 დღით;
  • ფასიანი შეჩერება - შესაძლებელია კალენდარული წლის განმავლობაში მაქსიმუმ 30 დღით, შეჩერების ყოველ დღეზე 50 თეთრის გადახდით;
  • იმ აბონენტებს, ვინც ერთი ანგარიშის ქვეშ სარგებლობენ ინტერნეტის და ტელევიზიის მომსახურებით ერთობლივად, შეუძლიათ დროებით შეაჩერონ ორივე მომსახურება ან მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი, რა დროსაც შეჩერების 90 დღე არის საერთო ორივე მომსახურებისთვის. შესაბამისად ნებისმიერი მომსახურების შეჩერება იწვევს აღნიშნული 90 დღისთვის დღეების ჩამოკლებას.

დროებითი შეჩერების სერვისის გასააქტიურებლად რეგისტრირებული საკონტაქტო ნომრიდან დარეკეთ ცხელ ხაზზე:

11 00 11 – მობილური ქსელიდან.
მაგთიკომის ქსელიდან ზარი უფასოა.

032 217 00 00 - ქალაქის ქსელიდან.