დროებითი შეჩერება

შეაჩერეთ სერვისის მიღება სასურველი დროით.

დამატებითი ინფორმაცია

დროებითი შეჩერების სერვისით სარგებლობისთვის აუცილებელია:

  • იყოთ აქტიური აბონენტი;
  • სასურველი შეჩერების თარიღისათვის არ გერიცხებოდეთ დავალიანება იმ მომსახურებაზე, რომლის შეჩერებაც გსურთ უფასოდ, ხოლო ფასიანი შეჩერებისთვის დამატებით გქონდეთ ანგარიშზე ფასიანი შეჩერების სრული პერიოდისთვის სამყოფი თანხა;

დროებითი შეჩერების სერვისის პირობები:

შეჩერების მაქსიმალური ვადა - საანგარიშო წლის განმავლობაში 270 დღე;

  • უფასოდ შეჩერება - მაქსიმუმ 30 დღით (მინიმუმ 7-დღიანი უწყვეტი პერიოდით);
  • ფასიანი შეჩერება - 30 დღე / 5 ლარი;
  • შეჩერების შემთხვევაში აბონენტს შეუძლია, მოითხოვოს მომსახურების ვადაზე ადრე გააქტიურება, თუმცა ასეთ დროს ფასიანი შეჩერებისთვის გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება.
  • იმ აბონენტებს, რომლებიც სარგებლობენ როგორც ინტერნეტის, ასევე IPTV მომსახურებით, შეუძლიათ, დროებით შეაჩერონ ორივე მომსახურება ან მხოლოდ ერთ-ერთი.
    ნებისმიერი მომსახურების შეჩერება იწვევს 270 დღისთვის გამოყენებული დღეების გამოკლებას.
  • დეტალური პირობები იხილეთ ხელშეკრულებაში.

დროებითი შეჩერების სერვისის გასააქტიურებლად რეგისტრირებული საკონტაქტო ნომრიდან დარეკეთ ცხელ ხაზზე:

11 00 11 – მობილური ქსელიდან.
032 217 00 00 – ნებისმიერი ქსელიდან.
მაგთიკომის ქსელიდან ზარი უფასოა.