სახლის WiFi მოდემი

მოდემის შეძენისას ორი თვე ინტერნეტსერვისს მიიღებთ საჩუქრად.

  • პაკეტის ღირებულება: 29/თვე* - 5 მბ/წმ

თვეში - 5 მბ/წმ სიჩქარით მიიღებთ 50 000 MB-ს,
50 000 MB-ის გახარჯვის შემდეგ ინტერნეტის სიჩარე შემცირდება 300 კბ/წმ-მდე.

პაკეტის შეძენა შესაძლებელია აპლიკაციით mymagti

თუ ინეტრნეტპაკეტის ვადის ამოწურვიდან 30 დღის განმავლობაში არ შეიძენთ ახალ პაკეტს, მისი შემდგომი გააქტიურებისას უნდა გადაიხადოთ სერვისის გააქტიურების ღირებულება - 50 (ინტერნეტსერვისს ერთი თვით მიიღებთ საჩუქრად).