მონო კრედიტი

გააგრძელეთ საუბარი ბალანსის ამოწურვის შემდეგაც, სანამ თქვენი ბალანსი არ მიაღწევს მინუს 3 ლარს.

დამატებითი ინფორმაცია
 • მონო-კრედიტის აღება: 5203 OK.

კრედიტის ასაღებად:

  • უნდა იყოთ წინასწარი გადახდის სისტემის აბონენტი;
  • თქვენს ანგარიშზე უნდა იყოს არაუმეტეს 50 თეთრისა;
  • ქსელში ჩართვიდან დასრულებული უნდა იყოს ერთი კალენდარული თვე და გახარჯული გქონდეთ მინიმუმ 5 ლარი
  • ბოლო 3 თვის მანძილზე თქვენი ანგარიშიდან გახარჯული უნდა იყოს მინიმუმ 5.

 • კრედიტით სარგებლობის ვადა: 30 დღე.
 • კრედიტის განმეორებით აღება შესაძლებელია წინა კრედიტის დაფარვის შემდეგ.
 • სერვისის ღირებულება: 30 თეთრი.
  კრედიტის თანხა ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ ანგარიშიდან;
 • ბალის ნომრებზე კრედიტი ლარის ანგარიშზე გააქტიურდება;
  ლარის ანგარიშზე დარჩენილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 50 თეთრს, ხოლო სხვა ანგარიშებზე არსებული ჯამური დავალიანება არ უნდა აღემატებოდეს 2 ლარს;
 • თუ 30 დღის შემდეგ არ მოხდა დავალიანების დაფრავა ლარის ანგარიშზე, დროებით შეგიჩერდებათ სხვა ანგარიშებით სარგებლობა, რაც აღდგება დავალიანების დაფარვისთანავე.