სერვისი "მოგზაური"

ავღანეთი

Etisalat
SMS0.25 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე9.10 
გამავალი ზარი საქართველოში4.70 
შემავალი ზარი4.50 
Afghan Wireless
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაAF AWCC, AWCC, 412 01
SMS2.20 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე11.10 
გამავალი ზარი საქართველოში5.70 
შემავალი ზარი5.50 
Roshan(TDCA)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაRoshan, TDCA, AF20, 412 20
SMS2.20 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე9.10 
გამავალი ზარი საქართველოში4.70 
შემავალი ზარი4.50